Behandling av öroninflammation

Öroninflammation behandlas på väldigt olika sätt beroende på ålder och besvär. Barn mellan ett och tolv år som har en okomplicerad öroninflammation behöver inte behandlas med antibiotika. Inflammationen brukar vanligtvis läka ut av sig själv inom några dagar. Däremot behövs antibiotika om du misstänker att ditt barn har öroninflammation i båda öronen eller en sprucken trumhinna.

Behandling öroninflammation

Om ditt barn upplever svåra smärtor, uppvisar påverkan på allmäntillståndet eller har hög infektionskänslighet kan antibiotika också vara aktuellt. Vuxna som drabbas av öroninflammation behöver alltid antibiotika då de oftast drabbas av allvarligare infektioner än vad barn gör.

Var alltid uppmärksam på tecken till försämring eller om problem med läkningen uppstår, oavsett om du eller ditt barn behandlas med antibiotika eller inte.Antibiotika och öroninflammation

Antibiotika är ett läkemedel som används för att behandla infektioner orsakade av bakterier, exempelvis öroninflammationer. Nedan listas de grupper som alltid behöver behandlas med antibiotika vid öroninflammation:

 • Barn under ett år.
 • Barn under två år som har inflammation i båda öronen.
 • Barn över tolv år.
 • Vuxna.
 • Barn och vuxna vars trumhinna har spruckit (oavsett ålder). 

Barn mellan ungefär ett och tolv år kan behöva behandlas med antibiotika om något nedan stämmer in: 

 • Barnet har hög feber.
 • Barnet har mycket ont i örat. 
 • Det finns risk att infektionen sprider sig. 
 • Barnet har en annan allvarlig sjukdom. 

Behandling av sprucken trumhinna

Har det gått hål på din eller ditt barns trumhinna används alltid antibiotika. Det gäller alla, oavsett ålder. Vanligtvis brukar läkaren även skriva ut örondroppar som dämpar inflammationen och som ska användas under några dagar. Efter ungefär två till tre dagar ska det inte längre rinna var ur örat. Själva hålet i trumhinnan läker därefter av sig själv, oftast ganska snabbt. Det är vanligt att du eller ditt barn sedan blir kallad till återbesök för att kontrollera att trumhinnan är hel och att hörseln inte skadats. 

Under perioden innan trumhinnan läkt och du har pågående värk eller flytningar ur örat är det viktigt att inte få in vatten i hörselgången. Detta eftersom infektionsrisken är större när det finns en öppning i mellanörat, samt att kallt vatten i örat kan utlösa kraftig yrsel. Använd därför alltid öronproppar eller fetvadd vid dusch och bad, även under någon vecka efter att det slutat rinna ur örat. 

Om besvären förvärras hos ditt barn

Ta alltid ny kontakt med din vårdcentral om ditt barn uppvisar något av följande:

 • Det utvecklas svullnad eller rodnad bakom örat eller örat börjar stå ut.
 • Vid försämring med hög feber, ökad värk eller påverkat allmäntillstånd.
 • Vid öronflytning samt vid kvarstående öronvärk eller feber efter två till tre dygn.

Smärtstillande läkemedel, exempelvis paracetamol, kan ges till barnet vid behov. Om barnet är över sex månader kan även ibuprofen ges. Om du är osäker kan du rådgöra med en läkare eller farmaceut om vilket läkemedel som passar just ditt barn. Barnet ska vara feberfritt och besvärsfritt minst ett dygn innan de går tillbaka till förskolan eller skolan.

Återbesök efter öroninflammation 

Om ditt barn har öroninflammation i ena örat och det andra örat är friskt behövs ingen efterkontroll, oavsett om barnet fått antibiotika eller inte. Barn som är yngre än fyra år och har haft besvär i båda öronen, eller inflammation i ena örat och vätska bakom trumhinnan i det andra örat, ska komma på återbesök hos vårdcentralen efter tre månader. Där görs en kontroll av en läkare. Om hörseln inte är helt återställd, eller om trumhinnan inte ser ut som den ska, får barnet undersökas vidare på en öron-näsa-halsmottagning. Ta alltid kontakt med en läkare om du misstänker att ditt barn hör dåligt – oavsett om du märkt av någon öroninflammation eller inte. 

Äldre barn och vuxna som har haft besvär med båda öronen rekommenderas att gå och kontrollera sig endast om hörseln fortfarande är försämrad efter tre månader. Tänk på att det är vanligt med nedsatt hörsel i ett par veckor efter en öroninflammation. 

Behandling genom operation

Om du eller ditt barn har stora besvär med återkommande öroninflammationer eller vätska i örat kan det vara nödvändigt att operera in ett rör i örat. Röret gör att luft kan komma in i mellanörat, vilket gör att det samlas mindre vätska bakom trumhinnan. När trumhinnan kan röra sig fritt förbättras även hörseln. Röret minskar dessutom risken för nya öroninflammationer. Operationen görs på en öronklinik. 

Smittar öroninflammation?

De bakterier som orsakar öroninflammation smittar inte. Däremot kommer sjukdomen ofta i samband med en förkylning och förkylningsbakterier smittar väldigt lätt. Stanna därför hemma om du eller ditt barn har symptom på förkylning så att inte andra blir smittade.Author

Granskad och verifierad av:

Legitimerad läkare, specialist inom öron-, näs- och halssjukdomar

Publicerad:
Uppdaterad:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *