Minskad användning av antibiotika under pandemin har inte lett till ökning av allvarliga infektioner

I en undersökning av Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten konstaterar man att användningen av antibiotika har minskat under pandemin. Detta har dock inte lett till någon ökning av allvarliga infektioner.

Minskningen av uthämtade antibiotikarecept under 2020 uppgick som mest under andra kvartalet 2020 med 25% jämfört med samma period 2019. Även tredje kvartalet låg 18% lägre än motsvarande period 2019. Minskningen är mest påtaglig i låga åldrar.Framförallt är det en minskning av antibiotikarecept mot luftvägsinfektioner men även mot urinvägsinfektioner samt hudinfektioner. I Socialstyrelsens patientregister kan man se att sjukhusinläggningar samt besök i öppen specialistvård relaterade till lunginflammation, samt komplikationer från öroninflammation och halsinfektion har minskat under pandemin.

Allvarliga infektioner som till exempel hjärnhinneinflammation samt blodförgiftning har till och med minskat något under perioden. I undersökningen slår man fast att denna minskning av allvarliga infektioner sannolikt beror på mer fysisk distansering och bättre rutiner kring hygien vilket lett till mindre smittspridning av flera infektioner. Särskilt syns minskningen i åldersgruppen över 70 år.

Här kan ni läsa hela undersökningen: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-12-7119.pdfPublicerad:
Uppdaterad:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *