Om öroninflammation/otit

Öroninflammation, eller otit som det även kallas på läkarspråk, är en infektion i mellanörat som kan göra mycket ont. Infektionen orsakas av bakterier eller virus och kommer ofta i samband med en förkylning. Det är vanligt att barn drabbas av öroninflammation, men även vuxna kan få det. Öroninflammation brukar ofta komma plötsligt och sedan läka ut av sig själv och kallas därför även akut öroninflammation eller akut otit.

Ibland behöver öroninflammation behandlas med antibiotika. Vuxna behöver alltid behandling då de ofta får av en allvarligare infektion. Små barn med infektion i båda öronen eller en sprucken trumhinna behöver också behandlas med antibiotika.Vad händer i örat vid en öroninflammation?

Örat består av tre delar: ytterörat, mellanörat och innerörat. Ytterörat består av de synliga delarna på utsidan av örat samt hörselgången. Längst in i hörselgången sitter trumhinnan och innanför den ligger mellanörat, ett litet hålrum som normalt är fyllt med gas. Från svalget bakom näsan finns en förbindelse till mellanörat – örontrumpeten. 

Vid en förkylning har slemhinnorna i både näsa och öron svårt att försvara sig mot bakterier. Det brukar leda till att slemhinnorna i örontrumpeten, näsa och svalg svullnar upp och täpps igen. När örontrumpeten, som är den kanal inne i örat som normalt leder bort vätska från mellanörat till svalget, täpps igen kan vätskan inte ledas bort utan samlas bakom trumhinnan. Om bakterier får fäste i denna vätska kan det orsaka en infektion i mellanörat – en öroninflammation. Den ansamlade vätskan i örat och det var som bildas vid en infektion skapar ett tryck i örat som kan orsaka stor smärta. Att det oftare är barn som drabbas av öroninflammation beror på att deras örontrumpet är trängre än hos vuxna.

Orsaker till öroninflammation/otit

En öroninflammation kommer nästan alltid i samband med en förkylning då slemhinnor täpps igen och bakterier orsakar en infektion i mellanörat. Hos barn är öroninflammation den näst vanligaste infektionssjukdomen, efter förkylning. Vanligast är det att barn drabbas under vinterhalvåret. Man kan även få öroninflammation av andra orsaker som gör att just örontrumpeten svullnar och täpps igen. Det kan exempelvis orsakas av en allergi som gör att slemhinnorna i både näsa och svalg svullnar upp. Det kan också orsakas av en förstorad körtel bakom näsan, en adenoid, som täpper igen och påverkar örontrumpeten. Det sistnämnda är vanligt hos små barn.

Hur vet man att det är just öroninflammation/otit?

För att ta reda på om det är öroninflammation/otit man har så undersöker en läkare din trumhinna med hjälp av instrument som antingen förstorar eller lyser upp trumhinnan. Läkaren tittar då på om trumhinnan är röd, om det finns vätska bakom trumhinnan, om trumhinnan rör sig som den brukar och/eller om trumhinnan är indragen eller buktar. För att undersöka trumhinnans rörlighet tar läkaren hjälp av en liten luftpuff i örat för att se om trumhinnan rör sig eller står stilla på grund av vätska i mellanörat. Ibland kan även en bakterieodling krävas. Odlingen tas i svalget med hjälp av en odlingspinne genom näsan. Vid allvarligare besvär, eller om öroninflammationen återkommer, kan du eller ditt barn behöva undersökas vidare på en öron-näsa-halsmottagning.

Andra sjukdomar kan ge liknande besvär

Att ha ont i örat behöver inte betyda att du drabbats av en öroninflammation. Andra sjukdomar kan nämligen ge liknande besvär, exempelvis öronkatarr eller hörselgångseksem.

Vid en öronkatarr har utrymmet bakom trumhinnan, mellanörat, fyllts med vätska. Vätskan är inte varig och inte tecken på en infektion, men den bidrar till att trumhinnans rörelse dämpas vilket kan leda till tillfälligt försämrad hörsel. Tillståndet känns ungefär som att ha lock för örat. Det är vanligt att barn får öronkatarr efter en öroninflammation eller en förkylning, men det är även förekommande hos vuxna. Besvären går vanligtvis över av sig själv.

Vid hörselgångseksem har man fått en inflammation i själva hörselgången. Till skillnad från öroninflammation brukar hörselgången klia och bli frasig. Ibland blir hörselgången svullen och då kan det rinna ut var ur örat och din hörsel kan försämras. Tillståndet går oftast över av sig själv, men ibland kan du behöva behandling.

Komplikationer och följdsjukdomar

Ibland kan hörseln tillfälligt försämras efter en öroninflammation. Det beror på att det kan finnas vätska kvar bakom trumhinnan en tid efter att du blivit frisk. Besvären kan försvinna genom upprepad tryckutjämning.

Öroninflammation kan ge allvarlig följdsjukdomar, även om det är mycket ovanligt. Mastoidit är en komplikation som innebär att inflammationen har spridit sig till skallbenet. Det visar sig genom kraftig smärta både i och bakom örat, feber och utstående öron. Barn med mastoidit får antibiotika direkt i blodet och får ligga kvar på sjukhus. De brukar även bli nedsövda så att läkaren kan ta hål på trumhinnan och släppa ut varet. De flesta tillfrisknar efter den behandlingen, men ibland behövs en mer omfattande operation.

Andra ovanliga följdsjukdomar är ansiktsförlamning och hjärnhinneinflammation.Author

Granskad och verifierad av:

Legitimerad läkare, specialist inom öron-, näs- och halssjukdomar

Publicerad:
Uppdaterad:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *