Minskad användning av antibiotika under pandemin har inte lett till ökning av allvarliga infektioner


Publicerad:
Uppdaterad:

I en undersökning av Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten konstaterar man att användningen av antibiotika har minskat under pandemin. Detta har dock inte lett till någon ökning av allvarliga infektioner. Minskningen av uthämtade antibiotikarecept under 2020 uppgick som mest under andra kvartalet 2020 med 25% jämfört med samma period 2019. Även tredje kvartalet låg 18% lägre än…Läs mer